DEDIN OČENAŠ

Baba se čas brine, čas se ljuti na dedu. Nije sigurna dokle je bolestan, a odakle zabušava


        Razboleo se deda. Pod stare dane dobio zapaljenje pluća i pao u krevet.
        Baba mu poturila dva jastuka pod glavu. Prinela mu štap, kad krene napolje radi sebe. Deda samo tad i ustaje. Rekli lekari stogo mirovanje, a on je poslušan bolesnik. Čak je i čaj pristao da pije. Kad isprazni lonče, šakom obriše usta, kao da se sit najeo.
        Baba se čas brine, čas se ljuti na dedu. Nije sigurna dokle je bolestan, a odakle zabušava. Malo-malo pa ga podbode da ustane.
        – Dig se, čoveče, da naraniš stoku.
Čovek samo kašljucne i okrene se na stranu.
        Baba zavrti glavom.
        – Kako vako ume da se čuva! Ne bi ležala ni da me vežu. Dig se, makar očitaj Očenaš – Vaskrs je.
        Otac brani dedu:
        – Polako, majko. Polako. Nije zapelo. Ja ću.
        Stali smo oko stola: stric, majka, baba, ja i, na dedinom mestu, otac.
        Pogledam postrance: svi se smejulje čekajući da čuju dedine reči iz tatinih usta.
        Tata pročisti grlo i krene, lagano i razgovetno, naglašavajući svaku reč:
        – Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti...
        Odjednom, nešto puče: deda je tresnuo štapom o gvozdenu šipku kreveta.
        – Što ti je, jel ti se gadi? – priskoči mu baba.
        Deda odbaci štap i stade u čelo stola.
        – Mak se, – prošišta ocu.
        Tata odstupi.
        Deda je umirio šake jednu u drugoj, duboko udahnuo i zagledao se u plamen sveće. Strašna je njegova senka na zidu, drhtava i pogurena, sa orlovskim nosem i nakostrešenom kosom. A on sâm naliči đaku prozvanom na času veronauke.
        Dalje od Otče naš, iže jesi na nebesjah, ni ovaj put, ne može da se razazna.
        Deda izgovara molitvu u jednom dahu, kako su ga naučili. Na kraju, jedva čujno, Amin.
        Otac mu pomaže da se vrati u krevet. Pošto je spustio glavu na jastuke, deda se zagleda u oca:
        – E, ti! Kamo ti iže jesi?
        Tata slegne ramenima, kao da kaže da ne ume bolje. Deda odmah zatvori oči, a mi birkamo našarana jaja iz korpice. Živo zazveckaju viljuške. Nad sofrom ukrštamo nasmejane poglede, sigurni da će deda ozdraviti.